Generalforsamling


Hjordkær idrætsforening


Gymnastikafdelingen

 

 

 


Generalforsamling HUIF Gymnastik

 

 

Der afholdes generalforsamling i HUIF Gymnastikafdeling

Mandag den 9. Marts 2020 kl. 19.30 i klubhuset

 

 

Dagsorden

 

       1. Valg af dirigent
       2. Valg af referent
       3. Formandens beretning
       4. Fremlæggelse af regnskab
       5. Behandling af indkomne forslag
       6. Forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før.
       7. Valg


                                                                             På valg er:       Åse Thomsen - Ønsker ikke genvalg

                                                                                                     Angelika Spann Møller - Ønsker ikke genvalg

                                                                                                     Lena Dittrich Sørensen - Ønsker genvalg

                        

                                                          8. Evt.

 

HUIF Gymnastik

Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse